Aanpassing bestaande verharding Fase 2

fase II is inmiddels gereed in "kleirijk" Groningen

- gescheiden riool gelegd
- plaatsen en aansluiten opvangput
- fundatie cq. puinbaan op hoogte
 

Foto's