... aanleg sleufsilo's is ook wéér in volle gang. Hierbij een tweetal van 80m lengte en 10m breedte

- Ontwerp & Advies
- Grondwerk
- Gescheiden afvoersysteem 
- Keerwanden
- Vloeistofdicht asfalt