Nieuwe inrichting en deels herinrichting van dit terrein waar een geheel nieuwe basisschool wordt opgeleverd!

#Advies #Designandconstruct #Hoogteverschillen #Keerwanden #Amfitheater #Grondverzet #Herinrichten