Het derde 'grote' project

het derde 'grote' project maken wij gereed in 5 jr tijd.bij deze (h)opdrachtgever

#ontwerp #advies #gescheidenriool #keerwanden
#grondverzet #asfalt #menggranulaat #secundairebouwstof
#combinatiekolk #HDPE
#Hetderde'grote'project

Foto's