Biogasinstallatie

Bij deze Biogasinstallatie was er niet voldoende opslagcapaciteit voor o.a. de hemelwaterafvoer, daarom de leidingssystemen aangepast en een tank [met certificerende verklaring] geplaatst van 20.000ltr in combinatie met een geavanceerd pompensysteem.

Extra link(s)
http://www.hop-bv.com/nederlands/projecten/2014-10-21-bronbemaling.html 
http://www.hop-bv.com/nederlands/nieuws/02-juni-2015-pe-opslagtanks.html

Foto's