Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven

... een kleine gedaanteverwisseling en tevens een ander werkterrein voor de Hyundai midigraver cfm WSCS-OCE.

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven heeft op dit project geschutmunitie van verschillend kaliber en sub soort (h)opgegraven.

Foto's