Reduceren vd geluidbelasting

Bij deze opdrachtgever was het de wens om maatregelen te treffen voor het reduceren vd geluidbelasting met een natuurlijke uitstraling. In goed overleg met de gebruikers, bewoners etc. is gekozen voor de toepassing van een natuurlijk element nl. schanskorven welke afgevuld worden met Noors Graniet met een totale hoogte van 200cm.

De laatste fase is inmiddels uitgevoerd door de tHoppers [fundatie aanbrengen - schanskorven opstellen - frame versteviging - vullen]

Foto