Discipline
Specialistische sloop
Status
In uitvoering
Opdrachtgever
Bedrijfsleven

Specialistische sloop

…de tHoppers zijn voornamelijk actief in het (her)inrichten van terreinen nu werd onze inzet gevraagd om in een bestaand gebouw specialistische sloopwerkzaamheden uit te voeren en alles voor de bouwende partij gereed te maken. Voorafgaand op dit een juiste werkplannen gemaakt aangezien op het gebied van MVO [CO² uitstoot] zeker het e.e.a. hier te behalen was. De logistieke handelingen door zowel de huistransporteur als één van onze vaste onderaannemers liep dan ook gesmeerd en waren de vrachten alle(n) gecombineerd dit alles kan alleen als de voorbereiding hierop aansluit.

Op deze locatie is het betonzaagwerk uitgevoerd, daar waar nodig de sloophamer toegepast aan de HGM mini, de betonnen elementen uitgenomen, zand ontgraven en ter plaatse op het terrein in depot gezet, nieuwe fundatie zandbed volgens constructietekening aangelegd
#Iveco#HGM#Hyundai#gazopdielollie#bijnaallesineigenhuis#PBM#miniradlader#knikmops#eigencontainers#fijnehuistransporteurenchauffeurs#betermethydrodrukdanbloeddruk

Foto's